AutoresNovidadesColecciónsDistribuidoresNoticias
 

Narrativa
     
 

Espacio y Tiempo
Juan Ramón Jiménez

 
 


Edición crítica, introdución e notas de Joaquín Llansó Martín-Moreno e Rocío Bejarano Álvarez

Ilustracións de Narciso Fernández Sánchez

 
     
     
 

Nin Espacio nin Tiempo son obras inéditas. Aínda que esta última tivo pouca resonancia e foi publicada só en dúas ocasións, Espacio é un longo poema en prosa de recoñecido prestixio, non só en lingua española, senón en todas as linguas. Recoñecido en efecto como unha das obras cumes da literatura do século XX. Trátase dunha edición que, sin resultar luxosa nin recargada edítase dun xeito diferente ó feito ata agora. A todo isto,  únese, dunha parte, unha rigurosa e esclarecedora Introducción general, que sitúa ó lector no contexto dos poemas e ensaia a súa interpretación, e, doutra, unha serie de Apéndices que outorgan a esta edición unha riqueza maior.

 
     
 

COLECCIÓN: Linteo Poesía nº 33
ISBN: 978-84-96067-77-6
ANO: 2012, 1ª ed.
PÁXINAS: 500
TAMAÑO: 16,5 x 24 cm.
PVP: 30 Euros

VOLVER
Coleccións

EDICIONES LINTEO I Primavera, 4 - 32005 Ourense - España I TEL 988 247 864 - FAX 988 247 163 I E-MAIL: linteo@edicioneslinteo.com